Noordhollandcup2019


De data van de BMX wedstrijden

 • 1: Zondag 17 maart NHC 1 FCV Schagen - Schagen
 • 2: Zondag 5 mei NHC 2 Uithoornse UWTC - Uithoorn
 • 3: Zondag 25 augustus NHC 3 CC de Kombocht - Bussum
 • 4: Zondag 20 oktober NHC 4 FCC Wijkeroog - Velsen-noord
 • 5: Zondag 27 oktober NHC 5 HSC De Bataaf - Zwanenburg
 • 6: Zaterdag 2 november NHC 6 BMX De Kley-drivers - Langedijk (let op: op zaterdag)
 • 7: Zondag 10 november NHC 7 De Boscrossers - Heiloo

 

Aanmelden voor de BMX Noord Holland Cup 2019

Inschrijven (t/m 15 maart 2019)
Inschrijvingen bekijken
Aantallen per klasse
Mail voor informatie

Als het niet lukt met jouw barcode en geboortedatum in te loggen kom je waarschijnlijk niet voor in het bordnummerbestand. Je kan pas inloggen nadat je een bordnummer hebt aangevraagd en toegewezen gekregen
(dit MOET ieder jaar!).

Zodra een update van het bordnummerbestand beschikbaar is wordt dit geplaatst: Barcode opzoeken

 

Hoe werkt de Noord-Holland Cup 2019 (bmx)?

 • Een deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige KNWU basislidmaatschap met startnummer of licentie.
 • De laatste versie van het WRF 2019 (Wedstrijd Reglement Fietscross) en de laatste aanpassing WRW 2019 (Wedstrijd Reglement West) zijn van toepassing. Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van deze reglementen. Zie ook de website www.bmxwest.nl
 • De Noord-Holland Cup 2019 is een competitie van 7 wedstrijden.
 • 6 Van de 7 wedstrijden tellen mee voor de eindstand en voor het verkrijgen van een eindprijs.

 

Dagindeling/Richttijden

De tijdsindeling is een richttijd voor de organisatie.

Opbouw
Medewerkers aanwezig
Inschrijving
Starthek training
Aanvang wedstrijd
Einde wedstrijd
Aanvang wedstrijd
Einde wedstrijd
Prijsuitreiking
08:00 uur
09:30 uur
10:00 uur tot 10:30 uur
10:00 tot 11:00 uur
11:15 uur eigen-klasse
±14:00 uur
±14:15 uur open-klasse (alleen laatste wedstrijd)*
±15:45 uur (alleen laatste wedstrijd)*
±16:00 uur (alleen laatste wedstrijd)


*Bij de laatste wedstrijd rijden eerst de eigen en de cruiser klasse in het geheel, en daarna de open klasse.​


LET OP!! 
LAATSTE WEDSTRIJD OP 10 NOVEMBER TE HEILOO BEGINT ALLES 1 UUR EERDER, DUS 09:00 UUR INSCHRIJVING EN TRAINING. PRIJSUITREIKING ONGEVEER 15:00 UUR.

 

Inschrijfgeld

Losse inschrijvingen
Eigen klasse: € 5,00 
Cruiser klasse: € 5,00
Open klasse: € 5,00 (alleen laatste wedstrijd) 

Losse inschrijvingen moeten per keer kontant bij de inschrijving voldaan worden.


 
Abonnement voor de 7 Noord-Holland Cup wedstrijden
Eigen klasse: € 25,00 
Cruiser klasse: € 25,00
Eigen en Cruiser klasse: € 45,00

Bovenstaande bedragen gelden uitsluitend voor aanmeldingen en betalingen voor de eerste wedstrijd. De aanvraag voor een abonnement op de eerste wedstrijddag en daarna wordt met € 5,00 verhoogd.

Iedere rijd(st)er die een abonnement heeft, krijgt op de laatste wedstrijddag een eindprijs als hij/zij 4 wedstrijden heeft verreden.

De abonnementen zijn te koop door middel van voorverkoop via http://www.bmxwest.nl (Wedstrijden/inschrijvingen) en tot en met de 2e wedstrijd echter zonder teruggave van eerder betaalde inschrijfgelden aan de inschrijftafel.

Het inschrijfgeld voor de abonnementen moet vooraf betaald worden op bankrekeningnummer 
NL 31 ABNA 0617 7597 31 t.n.v. S. van Es te Schagen. Vermeld daarbij naam rijd(st)er en bordnummer a.u.b.

 

Klassenindeling

Klassenindeling Eigen en Cruiser klasse

Klasse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Boys/Girls
5/-6 jaar
6/7 jaar
7/8 jaar
8/9 jaar
9/10 jaar
10/11 jaar
11/12 jaar
12/13 jaar
13/14 jaar
14/15 jaar
15-16/16 jaar
17+/17+ jaar
Cruisers 13+

Geboortejaar Boys
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004-2003
2002 en ouder
2006 en ouder
Geboortejaar Girls
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002 en ouder 
2006 en ouder


Het is voor alle klassen mogelijk om 1 of 2 klassen hoger te rijden. 
Er mag nooit in een lagere leeftijd klasse gereden worden (uitgezonderd bijzondere ontheffingen (dispensatie) via de KNWU). 
Bij de eerste wedstrijd worden van te voren de indelingslijsten opgehangen. 

Rijders kunnen dan nog beslissen of ze een leeftijdsgroep hoger willen rijden. 
LET OP: Een rijder, die al hoger is ingedeeld (dit heeft de rijder zelf aangemeld) kan niet meer terug.

 

Klassenindeling Open klasse

Klasse
1
2
3
4
5
6
Leeftijd
t/m 7 jaar
8 en 9 jaar
10 en 11 jaar
12 en 13 jaar
14 en 15 jaar
16 jaar en ouder

Indeling Open klasse
De open klasse wordt gereden op dagleeftijd! Indien er in de open klasse een groep van 8 of minder deelnemers zijn, dan wordt er in deze groep de finale gereden als de 4e manche, maar wel met de puntenverdeling van een finale.

 

Wedstrijdinschrijving

Individuele inschrijving
Op de wedstrijddag vindt van 10:00 uur tot uiterlijk 10:30 uur de inschrijving plaats. De inschrijving vindt plaats aan de hand van de barcode die op de licentie staat. Het niet kunnen tonen van een licentie, betekent niet kunnen inschrijven. Rijd(st)ers moeten bij de inschrijving melden aan welke klasse zij willen meedoen. Eigen, cruiser en/of open klasse (alleen bij de laatste wedstrijd).

Inschrijving abonnementhouders
Abonnementhouders schrijven zich in bij de wedstrijd zoals aangegeven in artikel 3.1. Abonnementhouders geven aan in welke klasse ze willen rijden (als men meerdere abonnementen heeft): eigen, cruiser en/of open klasse. Als bewijs van inschrijving geldt de printbon die zij ontvangen.

Inschrijving zonder licentie/basislidmaatschap
Indien een deelnemer/deelneemster van wie de licentie/basislidmaatschap aanvraag 2019 nog in behandeling is bij de KNWU, dient zelf een afdruk van de status van afhandeling te overleggen.
Een vereniging kan een goedkeuring tot uitgifte van een licentie/basislidmaatschapskaart vasthouden als de licentiehouder/basislid niet aan zijn financiële verplichting aan de vereniging heeft voldaan. In dat geval ontvangt de basislid/licentiehouder geen basislidmaatschapskaart of licentie en kan niet meedoen aan de NOORD-HOLLAND CUP wedstrijd van die dag.

Een deelnemer/deelneemster die in het bezit is van een reeds uitgegeven licentie of basislidmaatschapskaart en deze niet op de dag van de wedstrijd kan tonen, zal een boete worden opgelegd van € 3,00.

Betaling en inschrijfgeld
Betaling van de inschrijving vindt plaats bij de inschrijftafel. 
Na afhandeling van bovenstaande punt 3.1. De computer geeft het te betalen bedrag aan.

Printbon

 • De rijd(st)er ontvangt na betaling een printbon met bevestiging van zijn inschrijving en in welke klasse(n).
 • De rijd(st)er moet de printbon controleren en bewaren.
 • De bon is het enige bewijs, waarmee de rijder kan protesteren als hij het niet met de inschrijving eens is of meent verkeerd op de wedstrijdlijst te staan.