Trainingen weer van start bij BMX De Kley-Drivers volgens Corona-protocol


Na veel (denk)werk en aanpassingen rond de baan is het gelukt om een sportcomplex te creëren waarbij we de 1,5m kunnen handhaven. We hebben door deze situatie en het bij de gemeente ingediende Corona-protocol, de goedkeuring gekregen om de trainingen weer weer te hervatten. We dienen ons dan wel te houden aan strikte maatregelen. Deze zijn hieronder aangegeven:

 

Iedereen wordt geacht de algemene richtlijnen van het RIVM omtrent COVID-19 te volgen te allen tijde!!

 

Hierbij de additionele voorzorgsmaatregelen die gevolgd dienen te worden;

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden behoort tot de risicogroep(en);
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden dus ook je clubgenoten (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet: - de toiletten op de club zijn gesloten.
 • Was je handen met water en zeep voordat je naar de training gaat en thuis na de training minimaal 20 seconden;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • De trainingen zullen voornamelijk starthek trainingen zijn waardoor de trainer op afstand kan blijven.
 • Er kan en mag alleen mee getraind worden wanneer er op voorhand toestemming is gegeven.
 • Er zijn geen leen fietsen / helmen / handschoenen beschikbaar
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de training aan op de aangegeven plaats om de rijder af te zetten.
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken en deel deze niet met anderen, de kantine is dicht en er kan geen water gepakt worden.
 • Kinderen komen volledig omgekleed (helm op en vast) en met goed functionerende fiets naar de BMX baan.
 • Zorg dat het mobiele nummer van de ouder/verzorger van de rijder zichtbaar en duidelijk op de fiets staat (ivm calamiteiten).
 • Slechts 1 ouder/verzorgers aanwezig bij trainingen (1,5m in acht nemende met andere ouder(s)/verzorger(s) tijdens brengen rijder), wachten in de auto.
 • De ouder/verzorger mag de rijder op de aangegeven plaats afzetten en helpen, maar NIET naar de verenigingsaccommodatie gaan dan wel betreden. Houdt afstand tot en rekening met andere ouders/verzorgers.
 • Men mag niet parkeren op het terrein bij de accommodatie (met uitzondering van bestuursleden, coördinatoren en trainers).
 • Parkeren in de aangegeven vakken of maak gebruik van de Kiss & Ride plek.
 • De ouder/verzorger blijft tijdens de training in de auto wachten en is telefonisch te allen tijde bereikbaar!
 • Rijders betreden het terrein via de poort aan hun rechter zijde en gaan direct door naar Parc Ferme.
 • Rijders dienen direct na de training het terrein te verlaten net als de ouder/verzorger in de auto ivm met training volgende groep.

 

LET OP!! Indien een van de bovenstaande punten niet gevolgd worden kan de rijder geweigerd worden tot de training om nadere maatregelen door de gemeente te voorkomen.

 

Bij het niet goed volgen van de richtlijnen en maatregelen door rijders dan wel ouders/verzorgers kan besloten worden door het bestuur om de trainingen weer stop te zetten om hoge boetes te voorkomen.

 

Wil je weer trainen en ga je voldoen aan de bovenstaande maatregelen EN stellen je ouders/verzorgers zich beschikbaar om als medewerker/EHBO'er/handhaver/coördinator te helpen, dan kan je je aanmelden via info@kleydrivers.nl o.v.v. Aanmelding training en naam van de rijder.

 

Wij zullen alle aanmeldingen verwerken (leeftijd en niveau) en indelen in groepen, waarna er een terugkoppeling zal komen wie wanneer mag komen trainen. Hier kan en zal niet van afgeweken worden, dus kom niet naar de training zonder toestemming.

 

Maar hoe zal alles eruit gaan zien???

 

Onderstaand een overzicht van het trainingsschema waar we mee van start zullen gaan (mogelijk later aanpassingen door goedkeuring gemeente en/of versoepeling van de maatregelen):

 

Trainingstijden:

Dag
Ma
Di
Di
Do
Do
Tijd
18:30 – 19:30
19:00 – 19:50
20:10 – 21:00
19:00 – 19:50
20:10 – 21:00
Groep
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 2
Groep 3

 

Trainingsgroepen:
Groep 1: t/m 12 jaar beginners – max 16 rijders
Groep 2: t/m 12 jaar gevorderden – max 16 rijders
Groep 3: 13 t/m 18 jaar gevorderden – max 12 rijders

Er zijn helaas geen training voor 19 jaar en ouder.

 

Er is dus een strikte leeftijdsscheiding “t/m 12 jaar” EN “13 t/m 18 jaar”
Rijders van 13 t/m 18 jaar dienen 1,5m afstand te houden van elkaar!

 

Afzetten van de rijders:
Ouder/verzorger die de rijder wil afzetten kan dit doen op het “Kiss & Ride” punt of kan parkeren in de parkeervakken.

 

Kiss & Ride:
Hier kan de rijder afgezet worden; volledig omgekleed, helm op en vast, en een goed functionerende BMX fiets. De ouders/verzorgers zoeken vervolgens een parkeerplaats en blijven te allen tijde telefonisch bereikbaar.

Groene lijn = aanrijroute
Oranje lijn = wegrijdroute

 

Parkeervakken:
Hier kan de ouder/verzorger parkeren en de rijder(s) afzetten; volledig in BMX-outfit met helm op en vast en een goed functionerende BMX fiets. De ouders/verzorgers blijven ten alle tijde binnen het parkeervak en te allen tijde telefonisch bereikbaar.

Groene lijn = aanrijroute
Oranje lijn = wegrijdroute

 

Parc Ferme:
Rijders gaan alleen in de rijen 2, 5, 8 en 11 (extra rij) van Parc Ferme staan
Maximaal 4 rijders per rij.
Slechts 1 startgroep op starheuvel de rest blijft in het Parc Ferme totdat de Parc Ferme Coördinator aangeeft dat de volgende startgroep naar de startheuvel mag.

 

Startheuvel:
Er mogen maximaal 4 rijders aan het starthek staan.
Alleen de volgende startposities aan het starthek worden gebruikt: positie 2, 4, 6, 8

 

Medewerkers:
Alle medewerkers (trainer(s) en coördinatoren) houden minimaal 1,5 m afstand van de rijders.