Ranking 2022


Vanaf september 2021 verandert de NK/EK/WK ranking.

Waarom verandert de ranking?

  • Focus ligt te veel op kwalificatie(punten)
  • Plezier weer bovenaan voor jeugd
  • Rankinglijsten ingewikkeld en lastig (uit te leggen en uit te rekenen door de verschillende puntentabellen).

 

Om de druk te verlagen hebben we met de BMX afdelingen en commissie BMX gesproken over een nieuwe methode. Deze ranking wordt een pilot voor seizoen 2022. Daarna zal er een evaluatie plaatsvinden en mogelijk bijstellen van regels/richtlijnen.

 

Voor kwalificatie 2022 telt elke (Nationale/Internationale) wedstrijd gelijk.Afvallers in/na manches krijgen 2 punten.
Voordelen: alle deelnemers komen op de rankinglijst, het aantal gekwalificeerde rijders is zo hoog mogelijk, deelname aan wedstrijden wordt gestimuleerd.

 

Voor kwalificatie 2022 worden afdelingswedstrijden beloond bij deelname.

Iedere AK 1 punt, er geldt een max. van 5 punten die meegeteld worden uit AK wedstrijden. Een AK kan een wedstrijd zijn of een andere type ‘wedstrijd/activiteit’.

 

Kwalificatie NK: TC’s, 3-Nations NL, NKC en (max. 5) AK’s
Kwalificatie EK/WK: TC’s, 3-Nations NL/BEL/DUI en UEC NL

 

De splitsing voor de NK wedstrijden en EK/WK wedstrijden komt voort uit een vraag stuk vanuit de clubs. Op deze wijze zorgen we ervoor dat renners die het NK willen fietsen, alleen in Nederland hoeven te rijden. Voor het EK/WK tellen wel de bovenstaande buitenlandse wedstrijden mee.

 

Vanaf september 2021 telt de ranking weer vanaf 0 punten. In de wedstrijdkalender staat beschreven voor welke wedstrijden punten zijn te behalen voor de wedstrijden NK/EK/WK 2022.

 

Begin volgend jaar zullen zoals gewoonlijk de eisen/reglementen online worden geplaatst voor welke datum je wat dient aan te vragen en hoeveel renners mee kunnen doen aan deze wedstrijden.