Contributie 2024


Binnenkort worden de contributiefacturen 2024 uitgestuurd. Naast de contributie van € 87,50 tot 12 jaar en € 97,50 voor 12 jaar e.o. (tarief conform vorig jaar, ondanks de inflatie en hogere energielasten) wordt per lid de kosten van het KNWU-clublidmaatschap (€ 14,00) en per gezin de bijdrage in het onderhoud van het circuit in rekening gebracht (tarief conform vorig jaar € 85). Deze bijdrage wordt gecrediteerd, indien medewerking is verleend in 2024 gedurende minimaal 3 zaterdagen.

 

De leden die in het laatste kwartaal van 2023 lid zijn geworden hebben over 2023 geen contributiefactuur ontvangen. De gekochte trainingskaart voldeed ter dekking van de kosten. De kosten van de trainingskaart wordt dan echter niet meer in mindering gebracht op de contributie van 2024.